about
image-layers-1_2
image-layers-1_3
معرفی پزشک

دکتر مریم ابراهیم پور

من دکتر مریم ابراهیم پور هستم دوره پزشکی عمومی را در یزد گذراندم و دوره تخصص و فوق تخصص را در دانشگاه علوم پزشکی کرمان گذراندم. سابقه بیش از بیست سال طبابت و درمان بیماریهای کودکان و نوزادان دارم. چندین دوره تکمیلی در زمینه تغذیه و تکامل کودکان در دانشگاههای آمریکا گذراندم در حال حاضر عضو انجمن کودکان آمریکا (AAP) و عضو انجمن کودکان و نوزادان ایران هستم.

0 +

بیماران راضی

0 +

جراحی های انجام شده

0 +

بیماران درمان شده

0 +

بیماران حاد درمان شده